ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Услови коришћења

- A +

Приступањем на Web сајт Демократске странке ДС.орг.рс прихватате услове коришћења који се налазе на овој Wеб страници. Ако се не слажете са свим одредницама услова коришћења овог Wеб сајта - немојте користи овај Web сајт

Садржаји на Web сајту ДС.орг.рс су у надлежности Демократске странке, и ови услови коришћења се односе искључиво на питања приступа и коришћења Web сајта ДС.орг.рс.

Ауторска права

Комплетан ауторски садржај на Web сајту, који укључује графичке, текстуалне, програмске и остале материјале, налази се под заштитом актуелног Закона о ауторским и сродним правима. Дељење садржаја овог Web сајта налази се под Creative Commons лиценцом “Ауторство-Без прерада 3.0 Србија”.

Садржаји овог Web сајта над којима Демократска странка има ауторска права представљају званичне ставове Демократске странке, и као такви се могу преносити/делити са обавезом да изворни смисао представљених порука не буде измењен на било који начин.

У случају немогућности договора услед повреде Закона о ауторским и сродним правима, прекршилац може очекивати прекршајну пријаву од наше правне службе.

Садржаји у власништву трећих лица

На Web сајту је могуће да се објављују садржаји који нису под ауторским правима Демократске странке, и Демократска странка самостално решава правну основаност преузимања оваквих садржја. У односу на садржаје који су под ауторским власништвом трећих лица, Демократска странка не преузима одговорност за комплетност и истинитост података трећих лица, као ни не преузима било какве врсте потврда или гаранција које су предмет садржаја трећих лица, или представљају неку врсту уговора или споразума између вас и тих трећих лица.

Садржаји које корисници остављају на Web сајту

Корисник Web сајта разуме и прихвата да остављање било којег коментара, идеје, питања, сугестије, или било којег другог начина контакта који је настао у интеракцији са Web сајтом (нпр. попуњавање формулара, гласање, и сл.) или путем слања е-маил поруке, не представља поверљив податак, и да се исте информације могу слободно користити од стране Демократске странке.

Демократска странка има пуно право, укључујући и ауторско право да добијене податке користи и преноси на начин како то одговара Демократској странци, без икакве обавезе да обавести корисника Web сајта о таквим акцијама.

Демократска странка задржава пуно право да из било којег разлога не објави неки садржај који корисници остављају на wеб сајту, нарочито ако такви садржаји представљају омаловажавање, претње, говор мржње, и све остале облике јавног говора који нису дозвољени за објављивање по Закону о јавном информисању.

Демократкса странка не може да одговара за евентуалну штету која је проистекла објављивањем садржаја корисника.