ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Здравство

- A +
Изборни програм Демократске странке – здравство · Скратићемо листе чекања тако што ће се из Републичког фонда за здравствено осигурање издвојити новац за набавку неопходне опреме

· Трошкови лечења за поједине здравствене услуге, стриктно дефинисане тзв. Обавезним пакетом, у приватним здравственим установама морају бити покривени од стране РФЗО, уколико ће то скратити листе чекања

· Учинићемо квалитетну примарну здравствену заштиту доступном сваком становнику Србије без обзира на место становања, и искоренићемо корупцију у здравству

· Превентивни, или систематски, прегледи морају бити приоритетни начин вођења рачуна о здрављу грађана и они морају бити обавезни једном годишње

· Ојачаћемо и проширити улогу изабраног лекара ради каснијег увођења концепта породичног лекара

· У циљу останка лекара у земљи створићемо могућности за развој приватног и државног сектора кроз ново запошљавање путем уговора који би фаворизовали квалитет услуга

· У реформи система здравствене заштите унапредићемо обавезно здравствено осигурање које ће бити засновано на принципима узајамности и солидарности

· Свим паровима који лече стерилитет држава мора покрити трошкове бар једног поступка вештачке оплодње годишње до 44. године живота, као и паровима који не могу имати друго или треће дете