ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Јавни сектор и државна управа

- A +
Изборни програм Демократске странке – јавни сектор и државна управа · Приликом штедње мора бити направљена јасна разлика између два јавна сектора - првог, у ком су запослени просветни, здравствени и културни радници, полиција, војска или уметници, и другог, у ком се налазе администрација у јавним предузећима, владине агенције и функционери

· Вратићемо зараде запосленима у просвети, здравству, војсци, полицији, култури на ниво пре смањења и на њима се не сме штедети

· Уштеде ћемо остварити у "другом" јавном сектору - прекинућемо политику непрестаног давања субвенција овом сектору, преузимања његових дугова на државу, он мора бити професионализован, као и државна управа, а платни разреди се морају односити и на јавна предузећа

· Потпуно и коначно ћемо укинути партијско запошљавање и партијско отпуштање, а компетенција и знање постаће основни принципи на којима ће функционисати јавни сектор, јер је то једини начин да се заштите грађани који су његови корисници

· Донећемо закон о обављању делатности од јавног интереса којим ће се раздвојити инфраструктурне делатности од делатности оператера, а инфраструктура, коју чине електромрежа, аеродром, телекомуникациона мрежа, аутопутеви, железничке пруге и слично, мора остати у апсолутно већинском власништву Републике Србије. Због тога се противимо приватизацији јавних предузећа

· Е-управа ће бити доступна и применљива свуда, а неопходно је постојеће базе података у разним секторима управе повезати у јединствену централну базу података, како би се уштедела средства и време грађана и грађанки