ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Изборни програм Демократске странке

- A +

Изборни програм Демократске странке – НОВИ ДНЕВНИ РЕД ЗА СРБИЈУ За слободу, достојанство и равноправност, против сиромаштва

Изградња демократског друштва ширењем слободе и једнакости грађана, социјална правда, поштовање људских и грађанских права, јачање владавине права, државно уређење засновано на подели и равнотежи законодавне, извршне и судске власти уз постојање и поштовање опозиције у парламенту и слободне критичке јавности, стварање снажних, независних институција и поштовање демократских процедура при доношењу одлука, развој и подршка цивилном друштву - програмски су циљеви које је Демократска странка објавила пре 25 година, као прва опозициона странка, на својој Оснивачкој скупштини и никад их се није одрекла.

Са таквим програмом Демократска странка се сврстала у групу најпрогресивнијих, модерних партија данашњице баштинећи хумане и слободарске вредности Европе. Свих ових година Демократска странка истрајава у миротворној политици, залажући се за дијалог и толеранцију, осуђујући дискриминацију, злочине и говор мржње, излажући се, при том, нападима репресивних режима.

Демократска странка је упорном борбом, окупљајући све демократске снаге земље, извојевала изборну победу и највећим демонстрацијама које су забележене, одбранила гласове грађана и своју победу 5. октобра 2000. године. Том победом Демократске опозиције Србија је изашла из режима изолације, санкција и искључености из међународних организација. То су дела и заслуге Демократске странке које никакве клевете и организоване хајке не могу оповрћи. Демократска странка је поносна на то што све владе формиране од тада баштине тековине и достигнућа петог октобра, слободе и права и сарадњу са светом.

Данас смо суочени са дубоком кризом српске привреде, друштва и државе, која се може ублажити и савладати само осмишљеним, компетентним и праведним економским реформама, значајним подизањем нивоа образовања и културе, јачањем ауторитета науке и знања, као и здравствене заштите. Плурализам и конкуренција политичких и економских субјеката и медија морају бити одбрањени од владавине једне партије и једног човека, од монопола финансијских олигарха и режимских медија. Држава као секуларна република и њене институције морају бити одбрањене од свих видова узурпација њених надлежности од стране недржавних организација и корпорација. Друштво се мора одбранити од свих облика насиља, вербалног и физичког: у породици, школи, на улици, на спортским приредбама, као и на радном месту. Држава и друштво морају подстицати и неговати дијалог и аргументовану расправу.

Вапај за социјалном правдом стотина хиљада сиромашних, незапослених и обесправљених људи у Србији постаје све гласнији - то обавезује Демократску странку, као странку социјалдемократске оријентације, да се ангажује у борби за праведнију расподелу друштвеног богатства, за укидање енормних разлика између света богатих и света сиромашних, између света рада и света капитала. Сматрамо да је морално недопустиво и друштвено и историјски опасно тако драстично раслојавање друштва повећавањем јаза између богатих и сиромашних. Верујемо да само социјално одговорна држава, уз подизање мале и средње домаће привреде, уз улагања у знања и иновације, уз подстицање развоја и културе може да створи равноправне шансе младима да развијају своје таленте. Демократска странка никада неће занемаривати високу, хуману вредност солидарности са угроженим и немоћним грађанима, за сузбијање сиромаштва и незапослености, за родну равноправност, за права, слободе и заштиту мањина.

Одлучно се боримо против сваког нарушавања људских права које се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, старосном добу, изгледу, односно претпостављеним личним својствима.

Демократска странка позива све који верују да наша земља има могућности и енергије да постане место у коме је могуће изградити праведнији, сигурнији, слободнији, културнији и лепши живот, да нам се придруже да заједнички покушамо да га изградимо!

Обраћамо се свим грађанкама и грађанима који још верују да Србија не мора пропасти, да се вреди побринути за своју судбину и будућност свог потомства, да нам се придруже и подрже нас.

Обраћамо се огромној армији наших суграђана који се свакодневно боре да обезбеде минимум егзистенције, да нас подрже у напорима да, економским и друштвеним реформама, створимо боље услове живота.

Обраћамо се бројној интелигенцији која је гурнута на маргине, да нам се придружи у подизању образовања и културе, у сузбијању примитивизма и вулгарности које запљускује свакодневно нашу јавност и наше животе.

Обраћамо се свим људима који на њивама или у фабрикама својим јефтиним радом омогућавају опстанак друштву, да заједно повратимо достојанство часног рада.

Обраћамо се младима који верују да у Србији могу да изграде своју будућност, да нам се прикључе у борби за перспективнији, уљуднији, савременији живот - живот у корак са напредним светом.

Обраћамо се женама које су, иако чине већину становништва, економски зависне од мушкараца, изложене насиљу, повећаном ризику од сиромаштва и различитим облицима обесправљености, да нам се придруже у борби за изградњу друштва у ком ће сви бити равноправни. Равноправност жена је мерило демократичности и праведности друштва и зато ћемо отворити дијалог о паритету и равноправном учешћу жена и мушкараца на изборним листама, у извршној власти, у политичком и јавном животу.

Обраћамо се припадницима ЛГБТ популације чију укљученост у све видове јавног живота подржавамо, као и њихова и права која проистичу из заједничког живота.

Обраћамо се припадницима мањинских етничких група, тражећи од њих подршку у борби за пуну равноправност свих грађана и чување културног идентитета сваког народа.

Обраћамо се старијим грађанима и грађанкама који су, током деценија, дали огроман допринос у борби за демократију и благостање у Србији, а данас су смањењем пензија, тим неправичним нападом на стечена права, суочени с бедом и понижењем.

Демократска странка нуди грађанима заједнички рад на решавању и ублажавању највећих проблема друштва: смањење сиромаштва, повећање запослености, побољшање запошљивости кроз допунско образовање и преквалификацију, смањење нерегистрованог рада данас које ће произвести ново сиромаштво сутра, подстицање самозапошљавања, проширивање права на здравствену заштиту сиромашним и незапосленим особама, бољу организацију јавних и социјалних служби, проширење обавезног школовања и на средње школе уз укључивање модерних метода и технологија у образовању. Знање и наука су најзначајнији фактори развоја економије и друштва и такав значај морају добити кроз повећана буџетска издвајања. Наш циљ је стварање друштва високе социјалне солидарности и друштвене укључености свих угрожених група, за чију изградњу је предуслов елиминисање нарастајућег сиромаштва, насупрот расту ризика од сиромаштва под овом Владом - данас је сваки четврти становник Србије у опасности да падне испод линије сиромаштва!

Демократска странка енергично одбацује антидемократско схватање власти као владање над друштвом у ком странка која је на власти присваја све - и суд и парламент и медије, рад и капитал и њихову дистрибуцију. Њено је све, а једини циљ је да се власт сачува. Демократска странка ће се потврдити као носилац модерног, ефикасноог, транспарентног, демократског и доброг управљања јавним пословима у служби свих грађана.

Супротстављамо се све већем угрожавању права и слобода, свакој самовољи и бахатости извршне власти и послушника владајуће партије, бранимо достојанство грађанина као носиоца суверенитета, уместо да је објект манипулације од стране оних који неистинито и нереално приказују стварност у којој живе. Одбрана критичке јавности је одбрана темеља сваког практиковања демократије. Право на слободан говор, критику власти и независно новинарство морају бити неповредиви.

Демократска странка сматра да садашња Влада и владајућа странка обмањују јавност о стварној економској и међународно-политичкој ситуацији, да се баве популизмом и опсенарством, да раде сакривено од очију јавности и да се, уместо да се суоче са аферама у својим редовима, свакога дана види све већа корупција и злоупотреба власти. Никакво махање популарношћу не сме да буде оправдање за демонстрирање личне власти или склањање од одговорности. Достојанство парламента и судства озбиљно су угрожени и то подрива темеље сваке могуће демократије и зато се морају бранити. Сведоци смо свакодневног урушавања институција, самовоље појединаца на власти који себи дају слободу да се поставе изнад судова, полиције, закона и Устава, који у медијима и на конференцијама за штампу доносе пресуде, одлучују о нечијој кривици или невиности, руководећи се искључиво тиме ко им је близак а ко није. Са том праксом мора да се прекине. О свачијој кривици морају одлучивати судови, полиција и тужилаштво не смеју се бацати под ноге маркетиншким потребама политичких странака, а све институције морају свој посао радити у складу са законом и чињеницама, ослобођено од сваке врсте притисака.

Демократска странка у центар своје политике ставља борбу против сиромаштва и покретање економије од које би корист имали сви грађани, борбу за боље образовање које ће грађанима понудити знање и успех заснован на знању и борбу за квалитетније здравство како би сви грађани могли да остваре дуг и здрав живот. Ради остварења ових циљева Демократска странка грађанима нуди свеобухватни:

НОВИ ДНЕВНИ РЕД ЗА СРБИЈУ:

Четири су стуба Новог дневног реда за Србију:

· Динамична тржишна привреда која омогућава развој

· Јака социјална држава која гради праведно и одговорно друштво

· Ефикасна јавна управа која је у служби грађана

· Владавина права која грађанима пружа сигурност и правду

НОВИ ДНЕВНИ РЕД ЗА СРБИЈУ

Демократска странка усваја Изборни програм и позива чланове, симпатизере и заинтересовану јавност да понуде предлоге мера којима се може унапредити развој наше државе.