ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Изборни програм Демократске странке

Изборни програм Демократске странке

Изборни програм Демократске странке – НОВИ ДНЕВНИ РЕД ЗА СРБИЈУ За слободу, достојанство и равноправност, против сиромаштва

Изградња демократског друштва ширењем слободе и једнакости грађана, социјална правда, поштовање људских и грађанских права, јачање владавине права, државно уређење засновано на подели и равнотежи законодавне, извршне и судске власти уз постојање и поштовање опозиције у парламенту и слободне критичке јавности, стварање снажних, независних институција и поштовање демократских процедура при доношењу одлука, развој и подршка цивилном друштву - програмски су циљеви које је Демократска странка објавила пре 25 година, као прва опозициона странка, на својој Оснивачкој скупштини и никад их се није одрекла.

Са таквим програмом Демократска странка се сврстала у групу најпрогресивнијих, модерних партија данашњице баштинећи хумане и слободарске вредности Европе. Свих ових година Демократска странка истрајава у миротворној политици, залажући се за дијалог и толеранцију, осуђујући дискриминацију, злочине и говор мржње, излажући се, при том, нападима репресивних режима.

Демократска странка је упорном борбом, окупљајући све демократске снаге земље, извојевала изборну победу и највећим демонстрацијама које су забележене, одбранила гласове грађана и своју победу 5. октобра 2000. године. Том победом Демократске опозиције Србија је изашла из режима изолације, санкција и искључености из међународних организација. То су дела и заслуге Демократске странке које никакве клевете и организоване хајке не могу оповрћи. Демократска странка је поносна на то што све владе формиране од тада баштине тековине и достигнућа петог октобра, слободе и права и сарадњу са светом.

Данас смо суочени са дубоком кризом српске привреде, друштва и државе, која се може ублажити и савладати само осмишљеним, компетентним и праведним економским реформама, значајним подизањем нивоа образовања и културе, јачањем ауторитета науке и знања, као и здравствене заштите. Плурализам и конкуренција политичких и економских субјеката и медија морају бити одбрањени од владавине једне партије и једног човека, од монопола финансијских олигарха и режимских медија. Држава као секуларна република и њене институције морају бити одбрањене од свих видова узурпација њених надлежности од стране недржавних организација и корпорација. Друштво се мора одбранити од свих облика насиља, вербалног и физичког: у породици, школи, на улици, на спортским приредбама, као и на радном месту. Држава и друштво морају подстицати и неговати дијалог и аргументовану расправу.

Вапај за социјалном правдом стотина хиљада сиромашних, незапослених и обесправљених људи у Србији постаје све гласнији - то обавезује Демократску странку, као странку социјалдемократске оријентације, да се ангажује у борби за праведнију расподелу друштвеног богатства, за укидање енормних разлика између света богатих и света сиромашних, између света рада и света капитала. Сматрамо да је морално недопустиво и друштвено и историјски опасно тако драстично раслојавање друштва повећавањем јаза између богатих и сиромашних. Верујемо да само социјално одговорна држава, уз подизање мале и средње домаће привреде, уз улагања у знања и иновације, уз подстицање развоја и културе може да створи равноправне шансе младима да развијају своје таленте. Демократска странка никада неће занемаривати високу, хуману вредност солидарности са угроженим и немоћним грађанима, за сузбијање сиромаштва и незапослености, за родну равноправност, за права, слободе и заштиту мањина.

Одлучно се боримо против сваког нарушавања људских права које се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, старосном добу, изгледу, односно претпостављеним личним својствима.

Демократска странка позива све који верују да наша земља има могућности и енергије да постане место у коме је могуће изградити праведнији, сигурнији, слободнији, културнији и лепши живот, да нам се придруже да заједнички покушамо да га изградимо!

Обраћамо се свим грађанкама и грађанима који још верују да Србија не мора пропасти, да се вреди побринути за своју судбину и будућност свог потомства, да нам се придруже и подрже нас.

Обраћамо се огромној армији наших суграђана који се свакодневно боре да обезбеде минимум егзистенције, да нас подрже у напорима да, економским и друштвеним реформама, створимо боље услове живота.

Обраћамо се бројној интелигенцији која је гурнута на маргине, да нам се придружи у подизању образовања и културе, у сузбијању примитивизма и вулгарности које запљускује свакодневно нашу јавност и наше животе.

Обраћамо се свим људима који на њивама или у фабрикама својим јефтиним радом омогућавају опстанак друштву, да заједно повратимо достојанство часног рада.

Обраћамо се младима који верују да у Србији могу да изграде своју будућност, да нам се прикључе у борби за перспективнији, уљуднији, савременији живот - живот у корак са напредним светом.

Обраћамо се женама које су, иако чине већину становништва, економски зависне од мушкараца, изложене насиљу, повећаном ризику од сиромаштва и различитим облицима обесправљености, да нам се придруже у борби за изградњу друштва у ком ће сви бити равноправни. Равноправност жена је мерило демократичности и праведности друштва и зато ћемо отворити дијалог о паритету и равноправном учешћу жена и мушкараца на изборним листама, у извршној власти, у политичком и јавном животу.

Обраћамо се припадницима ЛГБТ популације чију укљученост у све видове јавног живота подржавамо, као и њихова и права која проистичу из заједничког живота.

Обраћамо се припадницима мањинских етничких група, тражећи од њих подршку у борби за пуну равноправност свих грађана и чување културног идентитета сваког народа.

Обраћамо се старијим грађанима и грађанкама који су, током деценија, дали огроман допринос у борби за демократију и благостање у Србији, а данас су смањењем пензија, тим неправичним нападом на стечена права, суочени с бедом и понижењем.

Демократска странка нуди грађанима заједнички рад на решавању и ублажавању највећих проблема друштва: смањење сиромаштва, повећање запослености, побољшање запошљивости кроз допунско образовање и преквалификацију, смањење нерегистрованог рада данас које ће произвести ново сиромаштво сутра, подстицање самозапошљавања, проширивање права на здравствену заштиту сиромашним и незапосленим особама, бољу организацију јавних и социјалних служби, проширење обавезног школовања и на средње школе уз укључивање модерних метода и технологија у образовању. Знање и наука су најзначајнији фактори развоја економије и друштва и такав значај морају добити кроз повећана буџетска издвајања. Наш циљ је стварање друштва високе социјалне солидарности и друштвене укључености свих угрожених група, за чију изградњу је предуслов елиминисање нарастајућег сиромаштва, насупрот расту ризика од сиромаштва под овом Владом - данас је сваки четврти становник Србије у опасности да падне испод линије сиромаштва!

Демократска странка енергично одбацује антидемократско схватање власти као владање над друштвом у ком странка која је на власти присваја све - и суд и парламент и медије, рад и капитал и њихову дистрибуцију. Њено је све, а једини циљ је да се власт сачува. Демократска странка ће се потврдити као носилац модерног, ефикасноог, транспарентног, демократског и доброг управљања јавним пословима у служби свих грађана.

Супротстављамо се све већем угрожавању права и слобода, свакој самовољи и бахатости извршне власти и послушника владајуће партије, бранимо достојанство грађанина као носиоца суверенитета, уместо да је објект манипулације од стране оних који неистинито и нереално приказују стварност у којој живе. Одбрана критичке јавности је одбрана темеља сваког практиковања демократије. Право на слободан говор, критику власти и независно новинарство морају бити неповредиви.

Демократска странка сматра да садашња Влада и владајућа странка обмањују јавност о стварној економској и међународно-политичкој ситуацији, да се баве популизмом и опсенарством, да раде сакривено од очију јавности и да се, уместо да се суоче са аферама у својим редовима, свакога дана види све већа корупција и злоупотреба власти. Никакво махање популарношћу не сме да буде оправдање за демонстрирање личне власти или склањање од одговорности. Достојанство парламента и судства озбиљно су угрожени и то подрива темеље сваке могуће демократије и зато се морају бранити. Сведоци смо свакодневног урушавања институција, самовоље појединаца на власти који себи дају слободу да се поставе изнад судова, полиције, закона и Устава, који у медијима и на конференцијама за штампу доносе пресуде, одлучују о нечијој кривици или невиности, руководећи се искључиво тиме ко им је близак а ко није. Са том праксом мора да се прекине. О свачијој кривици морају одлучивати судови, полиција и тужилаштво не смеју се бацати под ноге маркетиншким потребама политичких странака, а све институције морају свој посао радити у складу са законом и чињеницама, ослобођено од сваке врсте притисака.

Демократска странка у центар своје политике ставља борбу против сиромаштва и покретање економије од које би корист имали сви грађани, борбу за боље образовање које ће грађанима понудити знање и успех заснован на знању и борбу за квалитетније здравство како би сви грађани могли да остваре дуг и здрав живот. Ради остварења ових циљева Демократска странка грађанима нуди свеобухватни:

НОВИ ДНЕВНИ РЕД ЗА СРБИЈУ:

Четири су стуба Новог дневног реда за Србију:

· Динамична тржишна привреда која омогућава развој

· Јака социјална држава која гради праведно и одговорно друштво

· Ефикасна јавна управа која је у служби грађана

· Владавина права која грађанима пружа сигурност и правду

НОВИ ДНЕВНИ РЕД ЗА СРБИЈУ

Демократска странка усваја Изборни програм и позива чланове, симпатизере и заинтересовану јавност да понуде предлоге мера којима се може унапредити развој наше државе.

Економија, привреда и фискална политика

Изборни програм Демократске странке – економија, привреда и фискална политика · Формираћемо финансијску институцију за обнову и развој која ће под повољним условима подржавати мала и средња предузећа, предузећа из ИТ сектора и пољопривредна газдинства. Она ће давати гаранције, пружати услуге осигурања извоза, а серијом подстицаја прилагођених стратешким секторима (иновације, ИТ, обновљиви извори енергије) и пореских олакшица стимулисаћемо развој малих и средњих предузећа, запошљавање младих, формирање индустријских кластера, конкурентност и извозну оријентисаност привреде

· Спровешћемо свеобухватну пореску реформу са циљем увођења веће пропорционалности, а порез на основне животне намирнице и лекове ће бити смањен увођењем ниже стопе ПДВ која ће износити 10% и више стопе која ће износити 20%, као и порез на имовину

· Смањићемо годишњи број плаћања пореза са садашњих 42+12 и свести га на испод 10 и увешћемо пуну операционализацију онлине пореских пријава

· Пореске стопе које ћемо прво поставити на ниво неопходан за социјално одговорну политику, ћемо у десотогодишњем периоду, постепено, програмирано и транспарентно снижавати за 0.5 процената годишње

· Стимулисаћемо кроз конкретне пореске олакшице све власнике капитала и бизниса да део оствареног профита поделе са запосленима

· Повећаћемо минималну цену рада у циљу достизања европског стандарда, и подићи ћемо ниво неопорезивог дела зараде уз увођење повраћаја пореза за запослене са најмањим зарадама

· Цркве и верске заједнице морају плаћати порез за комерцијалне делатности за које сви други плаћају порез

· Камате на дозвољен минус на текућем рачуну и провизије које банке узимају на коришћење платних картица морају бити умањене

· Применићемо закон о обавезним роковима плаћања тако да се врате сви дугови државе привреди

· Вратићемо локалним самоуправама приходе од накнада за коришћење земљишта

· Повећаћемо рудну ренту

Запошљавање

Изборни програм Демократске странке – запошљавање · Снизићемо стопу фискалних прихода по запосленом у малим и средњим предузећима, и увести системске мере усмерене на подизање нето зарада, да би стимулисале пораст запослености, стандарда, и потрошње

· Отворићемо посебне програме за запошљавање младих са високом и вишом стручном спремом, мастера, магистара и доктора наука којима држава мора омогућити да годину дана раде за просечну плату у Републици, док плаћање пореза и доприноса преузима држава. Уколико послодавац одлучи да након истека годину дана задржи на послу овог радника, држава на себе преузима доприносе и порезе, а послодавац исплаћује плату

· Увешћемо степенасто опорезивање дохотка за млађе од 30 година. Сви млади са 18 година имаће јединствену снижену стопу пореза, која се протоком сваке животне године увећава за по 1 проценат, до пуног износа у тридесетој години

· У зависности од сектора, ослободићемо послодавце пореза на плате у трајању од једне до четири године након оснивања малог или средњег предузећа, уз обавезу одржавања броја запослених током овог периода

· Умањићемо порезе за послодавце који исплаћују више зараде запосленима, и увешћемо подстицаје за послодавце ослобађањем дела пореза на капиталну добит

· Прекинућемо са политиком плаћања инвеститорима за отварање радних места на која они запошљавају раднике којима исплаћују минималне зараде

· Све одлуке које се односе на акционе планове запошљавања и законе из области радних односа доносиће се кроз социјални дијалог, односно пуно учешће синдиката и удружења послодаваца

· Увешћемо европски принцип "доживотног учења" као основни услов технолошког развоја друштва

· Основаћемо Националну канцеларију за рад која ће имати функције: берзе рада, агенције за обуке и усавршавање, агенције за каријерно саветовање и вођење, института за истраживање тржишта рада, исплате помоћи за незапослене

Јавни сектор и државна управа

Изборни програм Демократске странке – јавни сектор и државна управа · Приликом штедње мора бити направљена јасна разлика између два јавна сектора - првог, у ком су запослени просветни, здравствени и културни радници, полиција, војска или уметници, и другог, у ком се налазе администрација у јавним предузећима, владине агенције и функционери

· Вратићемо зараде запосленима у просвети, здравству, војсци, полицији, култури на ниво пре смањења и на њима се не сме штедети

· Уштеде ћемо остварити у "другом" јавном сектору - прекинућемо политику непрестаног давања субвенција овом сектору, преузимања његових дугова на државу, он мора бити професионализован, као и државна управа, а платни разреди се морају односити и на јавна предузећа

· Потпуно и коначно ћемо укинути партијско запошљавање и партијско отпуштање, а компетенција и знање постаће основни принципи на којима ће функционисати јавни сектор, јер је то једини начин да се заштите грађани који су његови корисници

· Донећемо закон о обављању делатности од јавног интереса којим ће се раздвојити инфраструктурне делатности од делатности оператера, а инфраструктура, коју чине електромрежа, аеродром, телекомуникациона мрежа, аутопутеви, железничке пруге и слично, мора остати у апсолутно већинском власништву Републике Србије. Због тога се противимо приватизацији јавних предузећа

· Е-управа ће бити доступна и применљива свуда, а неопходно је постојеће базе података у разним секторима управе повезати у јединствену централну базу података, како би се уштедела средства и време грађана и грађанки

Образовање и развој универзитета и науке

Изборни програм Демократске странке – образовање и развој универзитета и науке · Учинићемо образовање једнако доступним свима без обзира на материјалну ситуацију или место становања

· Средњошколско образовање ће бити обавезно

· Направићемо модерне наставне планове који ће у центар ставити ученика и кроз које ће деца стицати практичнија знања која ће им омогућити да се лакше запосле, а школа мора имати механизме који ће решавати проблеме са којима се деца током школовања сусрећу

· Повећаћемо плате наставницима и учитељима, а мора им бити омогућено да стално усавршавају и модернизују своја знања

· Увешћемо грађанско васпитање као обавезан предмет у школама, као и предмет репродуктивно здравље, а информатика ће бити уведена већ у прве разреде основне школе

· Обухват деце која учествују у предшколском образовању од треће године мора бити већи

· Створићемо образовни систем у ком ће сви имати једнаку шансу и зато ћемо направити фонд за стипендирање најталентованије деце од основне школе до докторских студија, као и научне инкубаторе за предузимљиве и иновативне средњошколце и младе научнике

· Не сме бити толеранције за корупцију у образовању која води куповини диплома, и зато ћемо извршити поновну акредитацију свих факултета уз оштрије услове и увести сталну контролу квалитета образовања на свим нивоима, како у приватним, тако и у државним установама

· Повећаћемо издвајања из буџета за науку и технолошки развој

· Држава ће суфинансирати пројекте у области истраживања и привредног развоја који имају подршку европских фондова

· Спречићемо процес неповратног одлива најперспективнијег младог научног кадра, кроз обезбеђивање краткорочних индивидуалних пројеката и одговарајућих радних места

· Прекинућемо инертно буџетско финансирање на основним, мастер и докторским студијама и прилагодићемо уписне квоте потребама тржишта рада

Социјална политика

Изборни програм Демократске странке – социјална политика · Вратићемо свим пензионерима њихова стечена права у износима пензија пре умањења

· Нашим суграђанима старијим од 65 година без пензијског осигурања мора бити обезбеђена социјална пензија

· Обезбедићемо сваком ђаку који се за то пријави ужину у школи

· Породицама које одлуче да имају троје и више деце мора се пружати одржива подршка

· Родитељима који се налазе на боловању због болести деце мора бити обезбеђена пуна плата, а њихово боловање мора трајати исто колико и лечење детета

· Продужићемо трајање родитељског додатка на 12 месеци уместо садашње једнократне помоћи, и повећаћемо износ родитељског додатка за друго и треће дете

· Обезбедићемо новчану подршку за незапослене мајке за време трудноће и током периода трајања породиљског одсуства

· Увешћемо специјалне програме обданишта као подршку родитељима који раде повремено

· Учинићемо социјалну заштиту доступном свим угроженим појединцима и групама, а социјално укључивање и смањење сиромаштва кроз проактивне мере социјалне политике, кроз подршку укључивања цивилног сектора у пружање социјалних услуга, јесу наш стални циљ

Здравство

Изборни програм Демократске странке – здравство · Скратићемо листе чекања тако што ће се из Републичког фонда за здравствено осигурање издвојити новац за набавку неопходне опреме

· Трошкови лечења за поједине здравствене услуге, стриктно дефинисане тзв. Обавезним пакетом, у приватним здравственим установама морају бити покривени од стране РФЗО, уколико ће то скратити листе чекања

· Учинићемо квалитетну примарну здравствену заштиту доступном сваком становнику Србије без обзира на место становања, и искоренићемо корупцију у здравству

· Превентивни, или систематски, прегледи морају бити приоритетни начин вођења рачуна о здрављу грађана и они морају бити обавезни једном годишње

· Ојачаћемо и проширити улогу изабраног лекара ради каснијег увођења концепта породичног лекара

· У циљу останка лекара у земљи створићемо могућности за развој приватног и државног сектора кроз ново запошљавање путем уговора који би фаворизовали квалитет услуга

· У реформи система здравствене заштите унапредићемо обавезно здравствено осигурање које ће бити засновано на принципима узајамности и солидарности

· Свим паровима који лече стерилитет држава мора покрити трошкове бар једног поступка вештачке оплодње годишње до 44. године живота, као и паровима који не могу имати друго или треће дете

Пољопривреда и рурални развој

Изборни програм Демократске странке – пољопривреда · Државно пољопривредно земљиште је јавни ресурс који под једнаким условима мора бити доступан пољопривредним произвођачима и зато се не сме продавати

· Аграрни буџет ће бити петогодишњи, тако да сваки пољопривредник може да планира своју производњу

· Грађанима који одлуче да започну живот на селу, региструју пољопривредно газдинство и отпочну производњу у складу са државном аграрном политиком понудићемо најповољнију кредитну потрошњу и конкретне пореске олакшице, као и стамбене подстицаје

· Формираћемо фонд за развој аграра који ће са 1% годишње каматне стопе подстицати развој аграра

Територијална организација и локалне самоуправе

Изборни програм Демократске странке – територијална организација и локалне самоуправе · Грађани морају бити у једнаком положају без обзира на то у којој општини или граду живе, што ће се обезбедити увођењем стандарда услуга на националном нивоу

· Локалне самоуправе морају имати стабилан и известан извор финансирања договорен на десетогодишњем нивоу, како би могле да планирају свој развој

· Политичари морају одговарати директно грађанима, а не својим политичким организацијама, што подразумева свеобухватну реформу политичког система, између осталог и изборног система који треба да буде персонализован

· Градоначелници се морају бирати на директним изборима, уз обезбеђивање механизама да не би долазило до блокада рада локалне самоуправе

· Омогућићемо грађанима Аутономне Покрајине Војводине да уживају сва права која проистичу из Устава, што подразумева и доношење Закона о финансирању њених надлежности

· Равномерни регионални развој и децентрализација су услов да се Србија равномерно развија у свим својим деловима и да се успори процес миграција из мање развијених подручја у развијене

· Децентрализација и регионализација су стандард у процесу европских интеграција

Грађевина, саобраћај и инфраструктура

Изборни програм Демократске странке – грађевина, саобраћај и инфраструктура · Ставићемо ван снаге "Лекс специјалис" о изградњи Београда на води, као и међудржавни споразум између Републике Србије и Уједињених Арапских Емирата који крши уставна начела и дерогира примену законских правила српског законодавства. Уговор о Београду на води мора бити проглашен ништавим

· Наш циљ је одговорни и ефикасни урбанизам који не сме кочити развој инвестиција, а мора штитити јавни интерес

· Кроз урбанистичке планове морају бити предвиђени међународни конкурси за изузетне локације

· Основаћемо Фонд који ће, поред пољопривреде, подржавати наше грађевинске фирме на домаћем и иностраном тржишту

· Пројекат ревитализације постојећег грађевинског фонда мора бити реализован кроз унапређење његове енергетске ефикасности

· Унапредићемо железнички саобраћај кроз дозволу приватним оператерима да са савременим локомотивама и композицијама пружају услуге

Правосуђе

Изборни програм Демократске странке – правосуђе · Судови у Србији морају радити ефикасно и ослобођено од притисака

· Смањићемо судске таксе, накнаде судских извршитеља и јавнобележничке тарифе и примерити их платежној способности грађана

· Донећемо закон о бесплатној правној помоћи

· Судска власт мора бити независна јер је то основни темељ правне државе, што се може обезбедити финансијском независности судова кроз формирање правосудног буџета, али и другим мерама попут укидања другог мандата судија Уставног суда

· Сви закони и међудржавни споразуми који крше уставна начела и који дерогирају примену законских правила позитивног законодавства морају бити стављени ван снаге

· Побољшаћемо материјалне услове запослених у правосуђу

· Приватним извршитељима мора бити укинута могућност да сами доносе извршна решења и то мора бити враћено у надлежност судова, да то чине у складу са законима

Култура

Изборни програм Демократске странке – култура · Донећемо Стратегију развоја културе која подразумева реализацију следећих циљева: развијање личних и јавних слобода, заштита културног наслеђа, подстицање савременог стваралаштва, стварање нових културних вредности, доступност културе свим грађанима, уравнотеженост културног развоја на целој територији, подстицање пројеката независног сектора, развијање система вредности без националне, верске и друге искључивости, поштовање међународних конвенција, инсистирање на избору кадрова по основу стручности, знања и способности

· Донећемо законе из области културе који би осавременили начин рада, финансирања и организационе моделе у овој делатности. Упоредо са тим, нужно је изменити одредбе закона из других области које отежавају и обесмишљавају рад у култури, како институција, тако и самосталних уметника

· Подршка култури мора се огледати не само у повећању улагања у културу које је неопходно него и у промени начина управљања буџетом тако да средства буду додељивана у складу са јасним критеријумима прописаним од стране Националног фонда за културу. Извори финансирања не морају бити само из буџета, него и из других извора финансирања

· Обезбедићемо пореске олакшице за улагање у културу

· Неопходно је улагати у културну инфраструктуру, завршити обнову највећих музеја, али континуирано обнављати објекте и опрему свих установа културе Србије

· Мора постојати стратегија континуираног образовања у области културе на свим нивоима школовања, као и департизована и професионална кадровска политика у свим установама културе

Медији

Изборни програм Демократске странке – медији · Медији морају бити слободни, нецензурисани и извештавати грађане непристрасно, правовремено и истинито, а новинарство мора бити заштићено од сваке врсте притисака

· Неопходно је изаћи са сетом законских решења и мера који обезбеђују већи степен слободе и независности медија и заштиту јавног интереса у медијима

· Јачаћемо и развијати механизме за заштиту новинара

· Професионалне организације новинара морају бити слободне у раду и заштићене од сваке врсте притисака. Потребно је изменама Закона о електронским медијима прецизније дефинисати услове за избор и разрешење чланова РЕМ-а. Усвајањем ових измена стећи ће се услови за расписивање новог конкурса за чланове РЕМ-а

· Критеријуми за додељивање буџетских средстава за медијске програме морају бити јасни, уз поштовање јавног интереса и права на информисање грађана

· Јавни сервис мора да ради у интересу грађана, а не у интересу Владе. Он мора бити финансијски и уређивачки независтан, а регулаторна тела и независне институције за заштиту конкуренције и прекомерне концентрације приватног власништва у медијима морају бити подржани у свом раду. Јавни сервис је кључан за будућност медија у Србији. Мора му се обезбедити стабилно финансирање (кроз претплату), али и јасно дефинисати улога

· Основаћемо регионални сервис за територију централне Србије, који ће, између осталог, обезбедити информисање на језицима националних заједница

· Противимо се томе да нови власници медија буду људи блиски политичким партијама, а не они који доносе нове идеје и програме. Неопходно је дефинисати механизме за контролу транспарентности власништва. Потребно је обезбедити услове за успостављање професионалног и објективног система који ће утврђивати рејтинге ТВ и радио станица, тираж новина и посете сајтовима

· Санкционисаћемо злоупотребу медија за пласирање садржаја чији је циљ осрамоћивање појединаца, вођење кампања и медијске хајке

· Обезбедићемо механизме за садржаје на језицима националних заједница, као и развој образовних и културних програма и програма који третирају питања мањинских група. Противимо се приватизацији медија на мањинским језицима

Информационо-комуникационе технологије

Изборни програм Демократске странке – информационо-комуникационе технологије · Претворићемо целу Србију у развојно-технолошки центар - слободну ИКТ зону са нултим порезом на добит корпорација у првих пет година од оснивања ИКТ предузећа

· Омогућићемо, у четворогодишњем мандату наше Владе, бесплатан и слободан интернет у сваком домаћинству и институцији која има фиксни телефон или кабловску телевизију. Тиме ће Србија "у једном потезу" ухватити корак са најмодернијим државама Европе

· Обезбедићемо конкретне пореске подстицаје за даљи раст извоза софтвера и ИКТ знања, радом од куће, чиме ће се смањити одлазак стручњака из ове области из земље

Заштита животне средине и одрживи развој

Изборни програм Демократске странке – заштита животне средине и одрживи развој · Увешћемо зелени динар по начелу "загађивач плаћа" који ће се користити по програмима за израду карата ерозија, квалитета ваздуха, воде и земљишта мора бити редовно мерен

· Ветрозаштитни појасеви морају бити постављени свуда где је то неопходно

· Пооштрићемо контролу чувања режима прве и друге зоне заштите природе

· Израдићемо десетогодишње планове уређења ретензија и карте водотокова у циљу спречавања ерозија, клизишта и поплава

· У складу са обавезама преузетим у преговорима са ЕУ до 2030. године, морају бити завршени планови енергетске ефикасности, регионалних депонија и пречишћача отпадних вода на водотоковима

Спорт

Изборни програм Демократске странке – спорт · Развој спорта мора бити приоритет јер је то најефикаснији начин за одржавање доброг здравља нације

· Увешћемо пореске олакшице за сва привредна друштва која помажу развој школског и аматерског спорта

· Наставу физичког васпитања у нижим разредима основне школе треба да изводе професори физичког васпитања уместо учитеља, јер је тај узрасни период кључан за развој одређених моторичких вештина

· Проширићемо понуду спортских секција у школи, а спортске активности морају обухватати нетрадиционалне спортове који нису били заступљени у досадашњем физичком образовању, а посебно треба водити рачуна да спортске активности буду доступне и ученицима са инвалидитетом и осетљивим групама

· Формално-правни статус великих клубова мора бити регулисан, а они морају бити приватизовани

· Борба против насиља на спортским приредбама мора бити апсолутни приоритет, а законом предвиђен регистар насилника на спортским догађајима мора бити формиран. Из спорта мора бити одстрањена корупција

· Мора бити основан Национални спортски савет који ће развити Националну стратегију за развој спорта и физичког васпитања. Чланови Савета би били стручњаци из области спорта и физичког васпитања

Спољна политика и европске интеграције

Изборни програм Демократске странке – спољна политика и европске интеграције · Европске интеграције морају бити спољнополитички приоритет Србије и због тога овај процес мора бити убрзан, а билатерална сарадња са земљама чланицама ЕУ континуирано унапређивана

· Демократска странка пружа подршку дијалогу између Београда и Приштине и залаже се за његово интензивирање, као и за заштиту српске баштине на Косову и Метохији и одбрану људских права наших грађана

· Србија мора усагласити спољну и безбедносну политику са политиком ЕУ у процесу приступања

· Унапредићемо учешће у европским регионалним институцијама

· Међусуседски односи морају бити приоритет, а односи у региону морају бити унапређени кроз економску, културну и сваку другу сарадњу

· Утицај Србије на регионалном плану мора бити ојачан, искључиво на основу изградње односа поверења, решавања отворених питања у активног учешћа у регионалним иницијативама

· Сарадња на борби против тероризма изузетно је значајна

· Спољна политика мора бити подршка нашој економској политици и међународној економској сарадњи, а коришћење државне, јавне, парламентарне и економске дипломатије мора бити стратешки промишљено и акционо усмерено

· Невладине организације морају бити активније укључене у процес европских интеграција

Унутрашњи послови

Изборни програм Демократске странке – унутрашњи послови · Мора бити заустављено цурење информација из истрага које угрожава претпоставку невиности у процесима и истрагама које су у току

· Обезбедићемо пуну цивилну контролу над радом полиције и пуну аутономију у раду сектора унутрашње контроле због честих злоупотреба полиције од стране власти

· Број припадника униформисане и криминалистичке полиције мора бити повећан, а они морају бити опремљени по стандардима земаља ЕУ

· Побољшаћемо материјални и професионални статус припадника полиције, и реформисати полицијско школство

· Увешћемо позорнички систем, а грађани и организације цивилног друштва морају бити у пуној мери укључени у реформу МУП-а кроз јачање цивилне контроле рада

Одбрана

Изборни програм Демократске странке – одбрана · Законска регулатива којом су сектор одбране и све припадајуће службе безбедности подвргнути потпуној парламентарној контроли и надзору Народне скупштине и Заштитника грађана и Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности мора бити примењена

· Структура програмског буџета за период 2015-2019. и Војске Србије и Министарства одбране у целини мора бити измењена тако да уважава неопходност бољег материјалног и социјалног статуса свих припадника, а са улагањем у материјалну модернизацију као секундарним приоритетом

· Морају бити примењени и ратификовани међународни документи, са приоритетом учешћа жена у систему одбране (примена Резолуције 1325 Савета безбедности), допунама Акционог плана и предаје годишњих извештаја Савету безбедности у сарадњи са телима Народне скупштине

· Све преузете обавезе из програма Партнерства за мир морају бити испуњене, а мора бити остварена и сарадња са секторима одбране држава чланица ЕУ и чланица НАТО

Рударство и енергетика

Изборни програм Демократске странке – рударство и енергетика · Донећемо нову, реалну стратегију развоја енергетике, као и стратегију развоја минерално-сировинског комплекса, све са циљем привлачења инвестиција и стратешких партнера у ове круцијалне привредне гране наше привреде

· Израдићемо Закон о рационалној употреби енергије и успоставити Фонд за подстицање енергетске ефикасности који ће свим заинтересованим домаћинствима, али и грађевинској индустрији и укупно привреди Србије омогућити најповољније могуће кредитирање подизања енергетске ефикасности (замена столарије, фасада, модернизацију технолошких процеса и др.)

· Покренућемо нови инвестициони циклус, ослањајући се на приватни капитал и стратешка партнерства у производњи електричне енергије, са циљем да се обезбеди нових: до 500 МW из ветра, до 200 МW из хидро потенцијала и по 100 МW из соларне енергије и енергије биомасе

· Формираћемо инвестициони фонд издвајањем једног евроцента по КWh који ће на годишњем нивоу акумулирати око 300 милиона евра. То ће, заједно са адекватним кредитним аранжманима и стратешким партнерствима омогућити отпочињање великих инвестиционих пројеката у области хидро, термо и гасних производних постројења, као и модернизацију дистрибутивног система, чиме ће се повећати одрживост и енергетска стабилност земље и значајно допринети расту БДП.