ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Политика приватности

- A +

Политика приватности

E-mail адресе пријављених на e-mail информатор не уступају се трећим лицима ни под којим условима.

У случају да сте на неки начин незадовољни e-mail информатором и можете слободно се да одјавите са примања e-mail информатора на начин који је објашњен у самом информатору који стиже на вашу e-mail адресу.

Демократска странка не врши принудно пријављивање корисника.

Обавезујемо се да ваше податке (формулари, анкете, кореспонденција, и сл.) нећемо давати, показивати, изнајмљивати нити на било који други начин утупати трећим лицима.

Подаци који се интерно користе са сајта за статистике посећености преузимају се из стандардних session варијабли. Сви преузимани подаци о корисницима су у складу с позитивним нормама ЕУ о приватности података на Интернету.

Одрицање од права – Disclaimer

Сви садржаји на Web сајту ДС.орг.рс представљени су јавности на увид у најбољој намери, и као такви не могу утицати да Демократкса странка буде одговорна за евентуалне директне или индиректне штете које могу настати коришћењем ових информација.

Демократска странка има неотуђиво право да мења ауторске садржаје у свом власништву по сопственом нахођењу. Ауторски садржаји у власништву Демократске странке су проверени и тачни, водећи рачуна о карактеру информација које се објављују путем овог Web сајта.

Демократска странка не сноси одговорност за истинитост и квалитет садржаја који су линковани на адресе другачије од ДС.орг.рс домена.

Ажурирање услова коришћења и питања у вези са условима коришћења

Ови услови коришћења могу бити промењени било када на било који начин, и ова евентуална измена је пуноважна од момента када се ажурирани услови коришћења нађу јавно на овој Wеб страници. У случају континуалног коришћења овог wеб сајта, свака промена услова коришћења је аутоматски примењена од момента када се ажурирани услови коришћења налазе на овој Web страници.

Ако имате додатна питања у вези са коришћењем овог Wеб сајта, можете нам се обратити преко e-mail адресе redakcija@ds.org.rs.