ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Pristupnica

- A +

Član Demokratske stranke može biti svaki punoletni građanin koji:
1. prihvati Program i Statut Stranke;
2. nije član druge političke organizacije.


Molimo Vas da proverite tačnost unetih podataka pre nego što ih pošaljete pritiskom na taster "POŠALJI".

Rubrike označene sa * obavezno popuniti.

Formular popunjavati sa uključenom tastaturom "Serbian Latin".

DA, želim da postanem član Demokratske stranke! *


Jedinstveni matični broj građana: *

Ime: *

Prezime: *

Ime jednog roditelja: *


Adresa prebivališta (iz lične karte)
Ulica i broj: *

Poštanski broj i mesto: *

Opština: *

Država (za one koji žive van Srbije):

Adresa za kontakt (ako je različita od prebivališta):


Telefon kod kuće: *

Telefon na poslu:

Mobilni telefon:

E-mail:


Obrazovanje (stručna sprema): *

Zanimanje: *

Radno mesto:

Naziv i sedište firme:


Krsna slava:

Da li želite da budete posebno angažovani na nekim aktivnostima u Demokratskoj stranci, i kojim?


Kod: