ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Посланички клубови

- A +
Извод из Статута Демократске странке:

Члан 83.
Посланички клубови

Посланичке клубове формирају посланици/е изабрани/е у представничка тела Републике и Покрајине.

Независни посланици/е могу бити чланови/це Посланичког клуба Демократске странке.

Чланови/це Посланичког клуба из својих редова бирају шефа/ицу и заменика/цу Посланичког клуба.

Шеф/ица Посланичког клуба Демократске странке мора бити члан/ица Демократске странке.

Члан 84.

Посланички клубови спроводе политику Странке у Републичкој и Покрајинским скупштинама.

Посланици/е су дужни/е да приликом гласања поштују политику Странке и да спроводе одлуке Скупштине, Главног одбора и Председништва Странке.

Посланици/е су дужни да приликом гласања у Народној скупштини имају у виду програмска документа Демократске странке и ставове органа Демократске странке.

Члан 85.

Начин рада Посланичког клуба и деловања посланика/ца уређују се Правилником који доноси Председништво Странке.