ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Интернационални секретар

- A +
Извод из Статута Демократске странке:

Члан 75.
Интернационални/а секретар/ка

Интернационалног/у секретара/ку бира Председник.

Интернационални/а секретар/ка одржава односе, у име Демократске странке са међународним политичким и невладиним организацијама и обавља остале послове у складу са овим Статутом које му/јој повери Председник/ца или Председништво Странке.

Начин избора и престанак мандата Интернационалног секретара ближе се уређује Статутом и Пословником о раду Председништва.