ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Форум жена

- A +
Извод из Статута Демократске странке:

Члан 76.
Форум жена

Форум жена је добровољна организација жена коју чине жене чланице Демократске странке.

Форум жена бави се унапређењем положаја жена у друштву и остваривањем права у складу са европским стандардима и конвенцијама.

Форум жена бира председницу и 10 чланица Одбора форума жена на Конференцији која се одржава сваке 4 године, а одлуку о сазивању Конференције доноси Главни одбор.

Организација и деловање Форума жена уређује се Правилником који доноси Главни одбор Странке на предлог Конференције Форума жена.

Форум жена има свој текући рачун и печат.