ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Форум пензионера

- A +
Извод из Статута Демократске странке:

Члан 76а.
Форум пензионера/ки

Форум пензионера/ки је добровољна организација чланова и симпатизера Странке.

Форум пензионера/ки се бави унапређењем положаја пензионера/ки и старих лица.

Форум пензионера/ки предлаже мере ради побољшања њиховог статуса у друштву и пружа узајамну помоћ својим члановима/ицама.

Форум пензионера/ки бира председника/цу који/а је члан/ица Странке и 10 чланова/ица Одбора форума пензионера/ки на Конференцији која се одржава сваке 4 године, а одлуку о сазивању прве Конференције доноси Главни одбор.

Организација и деловање Форума пензионера/ки уређује се Правилником који доноси Главни одбор Странке на предлог Конференције Форума пензионера/ки.