ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Демократска омладина

- A +
Извод из Статута Демократске странке:

Члан 77.
Демократска омладина

Демократска омладина је добровољна организација чланова/ица Демократске странке млађих од 30 година.

Организација и деловање Демократске омладине уређује се Правилником који доноси Главни одбор Странке на предлог Конгреса Демократске омладине.

Демократска омладина има свој текући рачун и печат.