ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Финансијски извештаји

У складу са чланом 10. став 3. и 4. Закона о финансирању политичких активности, Демократска странка објављује:
Име и презиме / Назив Место Износ давања Датум
Јелена Јевтовић Карамата Београд 81.000,00 28 децембар 2012
Стана Димитријевић Вршац 83,469.60 28 децембар 2012
Ненад Ратић Пожаревац 84,300.00 28 децембар 2012
Славко Имрић Суботица 84.300,00 28 децембар 2012
Зоран Алимпић Београд 87.600,00 28 децембар 2012
Цвијо Бабић Београд 88.000,00 28 децембар 2012
Оливера Раднић Суботица 90,900.00 28 децембар 2012
Ана Томанова Маканова Нови Сад 92.400,00 28 децембар 2012
Десимир Стевић Пожаревац 132,740.40 28 децембар 2012
Душан Динчић Београд 134.451,00 28 децембар 2012
Дамир Бубић Суботица 145,370.00 28 децембар 2012
Бранко Пауновић Београд 162.300,00 28 децембар 2012
Владимир Драгин Суботица 165,100.00 28 децембар 2012
Јована Механџић Београд 166,000.00 28 децембар 2012
Татјана Пашић Београд 210.000,00 28 децембар 2012
Горан Јовичић Београд 218.300,00 28 децембар 2012
Славко Параћ Суботица 222,660.00 28 децембар 2012
Јанко Радаковић Београд 229.300,00 28 децембар 2012
Горан Васић Нови Сад 292.300,00 28 децембар 2012
Ненад Иванишевић Суботица 323,410.04 28 децембар 2012

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2016. - први део
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл)
Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2016. - други део

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2015.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 6.01MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2014.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 3.22MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2013.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 6.95MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2012.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 4.56MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2011.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 8MB)