ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Финансијски извештаји

У складу са чланом 10. став 3. и 4. Закона о финансирању политичких активности, Демократска странка објављује:
Име и презиме / Назив Место Износ давања Датум
Даница Вулин Зрењанин 40.400,00 23 март 2012
Снежана Лакићевић Београд 50.000,00 23 март 2012
Слађан Божић Петровац 60.000,00 23 март 2012
Габор Лоди Зрењанин 100.000,00 23 март 2012
Предраг Видосављевић Београд 35.000,00 21 март 2012
Драган Станковић Крагујевац 50.000,00 21 март 2012
Добринка Станковић Крагујевац 50.000,00 21 март 2012
Зоран Рајовић Крагујевац 100.000,00 21 март 2012
Александар Васиљевић Крагујевац 100.000,00 21 март 2012
Зоран Митровић Београд 34.000,00 14 март 2012
Велибор Мраковић Доњи Милановац 34.000,00 14 март 2012
Милорад Смиљанић Шид 34.400,00 14 март 2012
Адвокат Синиша Николић Београд 100.000,00 14 март 2012
ЕWE COMP D.O.O. Београд 135.917,15 14 март 2012
Пекара ВЕГА Д.О.О. Крагујевац 450.000,00 14 март 2012
Владимир Павлишин Београд 70.000,00 07 март 2012
Владимир Медаковић Београд 39.832,00 29 фебруар 2012
LAND GROUP D.O.O. Београд 820.000,00 29 фебруар 2012
Бранислав Крекић Београд 292.000,00 20 фебруар 2012
Драган Пешикан Београд 60.000,00 07 фебруар 2012

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2016. - први део
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл)
Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2016. - други део

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2015.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 6.01MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2014.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 3.22MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2013.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 6.95MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2012.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 4.56MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2011.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 8MB)