ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Финансијски извештаји

У складу са чланом 10. став 3. и 4. Закона о финансирању политичких активности, Демократска странка објављује:
Име и презиме / Назив Место Износ давања Датум
Брајана Николић Врбас 56.942,00 28 децембар 2012
Мирјана Арнаутовић Београд 57.104,76 28 децембар 2012
Бојан Пајтић Нови Сад 58.200,00 28 децембар 2012
Зоран Марковић Суботица 58.600,00 28 децембар 2012
Александар Шапић Београд 60.000,00 28 децембар 2012
Предраг Петровић Београд 60.000,00 28 децембар 2012
Светлана Гајић Параћин 60.181,37 28 децембар 2012
Атила Бучу Суботица 62.980,00 28 децембар 2012
Драгана Кнежевић Београд 64,640.00 28 децембар 2012
Милан Мицић Нова Црња 64.080.00 28 децембар 2012
Миливоје Стојановић Београд 65.000,00 28 децембар 2012
Маја Глончак Суботица 66.300,00 28 децембар 2012
Душан Влаховић Нови Сад 66.300.00 28 децембар 2012
Јелена Радаковић Зрењанин 72,160.00 28 децембар 2012
Слободанка Дрндарски Сента 72,817.00 28 децембар 2012
Весна Ивић Београд 72.300,00 28 децембар 2012
Душан Елезовић Нови Сад 73,380.00 28 децембар 2012
Зорица Лазић Шид 75,905.00 28 децембар 2012
Горан Марковић Ниш 76.300,00 28 децембар 2012
Милан Лучић Београд 81,100.00 28 децембар 2012

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2016. - први део
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл)
Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2016. - други део

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2015.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 6.01MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2014.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 3.22MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2013.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 6.95MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2012.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 4.56MB)

Финансијски извештај Демократске странке, на дан 31. 12. 2011.
са мишљењем овлашћеног ревизора (PDF фајл – 8MB)