ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Илија Ћосић

- A +
Илија Ћосић Члан Политичког савета Демократске странке.

Рођен је 5. септембра 1948. године у Ривици, општина Ириг, у Војводини.

Дипломирани је машински инжењер.

У звање доцента на Факултету техничких наука у Новом Саду изабран је 1983. године, ванредног професора 1988. године, редовног за ужу научну област Производни системи 1993. године, а у звање професора емеритуса 26. марта 2016. године.

Објавио двадесет и четири уџбеника, монографија и других публикација. Са сарадницима је обрадио више од 50 научних и пројеката сарадње са привредом. Предмет његовог научног интересовања су технолошке, производне, организационе и управљачке структуре предузећа, а главни циљ истраживања је њихова оптимизација и рационализација.

Као гостујући професор радио је на Универзитету у Штутгарту (1990-1991) на пројекту "Development of an Expert System for the Configuration of Assembly Systems". Активно је учествовао у пројектовању и постављању модела фабрике за монтажу и логистику на Фраунхоферовом институту за индустријско инжењерство у Штутгарту (Fraunhofer IAO).

Декан Факултета техничких наука у Новом Саду од 1998. до 2012. године, Шеф Катедре за производне системе, организацију и менаџмент, а тренутно обавља дужност руководиоца докторских студија на Департману за Индустријско инжењерство и менаџмент и члан је стручног већа за техничко-технолошке науке Универзитета у Новом Саду.

Био је председник Савеза студената Машинског факултета у два мандата (1969. и 1970). Основао је Студентско привредно друштво "Машинац" (1971), Студентску задругу "Машинац" (1971) и покренуо студентски лист "Машинац" (1971) чији је био први главни и одговорни уредник.

Био је посланик у Скупштини Србије (1984-1988) и посланик у Скупштини АП Војводине (2012-2016).

Био је председник Градског одбора Демократске странке у Новом Саду, председник Програмског одбора Градског одбора Демократске странке Нови Сад, члан Покрајинског одбора и председник Политичког савета Демократске странке за Војводину и члан Главног одбора Демократске странке.

Добитник је великог броја награда и признања, међу којима су Октобарска награда града Новог Сада (1984), Орден Светог Саве II реда (2004), "Медаља части" Еколошког покрета Новог Сада (2012), награда за "Животно дело" Удружења универзитетских наставника и научника Војводине (2013) и многе друге.

Члан је Политичког савета Демократске странке од новембра 2016. године.