ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Балша Кашћелан

- A +
Балша Кашћелан Секретар Председништва Демократске странке

Рођен је 1. фебруара 1977. године у Котору, Црна Гора.

Дипломирао је 2000. године на Правном факултету Универзитета у Београду са просечном оценом 9,58. Магистрирао је на Правном факултету Универзитета у Београду са оценом десет-одликом, докторирао је на Правном факултету Универзитета у Београду са оценом десет-одликом. Добитник Похвалнице Правног факултета Универзитета у Београду за одличан успех.

Радно искуство: Асистент приправник за научну област Наследно право, 2000. године, Правни факултет Универзитета у Београду; Асистент за научну област Наследно право, 2006-2010. године, Правни факултет Универзитета у Београду; Лобистичка канцеларија Palombo and Cerrel, Washington DC, USA, 2005. године; Правни факултет Слобомир Универзитет, Бијељина, 2010. године; предавач по позиву, Економски факултет Универзитета у Подгорици, 2011. године;

Студијски боравци: Junior faculty development program - Pittsburgh University, академска година 2004, Правни факултет у Питсбургу; Институт за Источноевропске студије у Питсбургу, предавач на темама: Новија политичка историја Србије и Црне Горе; Instituto Parola - Firenza, академска година 2006.

Учешће на скуповима: Копаоничка школа природног права, РС (2000-2004, 2005-2008, 2011-2014); Европски Правно-политички форум, Београд РС (2012-2014); Школа за правне и друштвене науке - Хармониус, Златибор (2012-2014).

Чланства и именовања: Удружење правника Србије, Београд, од 2000; Удружење ЈФДП стипендиста Србије, Београд, од 2005; председник Управног одбора Друштва лобиста Србије, 2008-2009; члан Уређивачког одбора "Хармониус", часописа за правне и друштвене науке земаља Југоисточне Европе, од 2012; председник изборне комисије градске општине Врачар, од 2014. године.

Говори енглески (течно) и италијански (конверзацијски) језик.