ЖИВОТ НА 1. МЕСТУ.

Чланарина

- A +
Упутство за попуњавање уплатницеНа основу члана 35. став 1. тачка 11. Статута Демократске странке, Главни одбор Демократске странке, на седници одржаној 02. септембра 2017. године донео је:

Одлуку о висини чланарине за 2018. годину

1. Висина чланарине за 2018. годину за категорију ђака, незапослених, студената и пензионера износи 100,00 динара;

2. Висина чланарине за 2018. годину за категорију запослених износи 500,00 динара;

Чланови Демократске странке могу своју чланарину да уплате преко налога за уплату.

Налог за уплату треба да се испуни на следећи начин:
  • Уплатилац: Име и презиме члана, адреса, место, поштански број;
  • Сврха уплате: Чланарина;
  • Прималац: Демократска странка, Нушићева 6/II, Београд;
  • Шифра плаћања: 189; (Напомена: У случају електронског плаћања шифра плаћања је: 289)
  • Валута: RSD;
  • Износ: Уписати износ за своју категорију;
  • Рачун примаоца: 285-2041040000001-15;
  • Позив на број: ЈМБГ (јединствени матични број грађана)
    (веома је битно да се позив на број попуни исправно и то редом који гласи: ЈМБГ, из разлога што на основу евиденције матичног броја, кроз уплату чланарине, у бази везујемо матични број и члана који је платио чланарину).

Важна напомена: Износ уплате лимитиран је на максималан износ од 500,00 динара и свака већа уплата на рачун за годишњу чланарину неће бити евидентирана.